οροι χρησης

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ 

 1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ – ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης – Όροι Πώλησης (εφεξής καλούμενοι οι  «Όροι») διέπουν την πώληση των προϊόντων και την εν γένει παροχή υπηρεσιών (έκθεση  και διάθεση προϊόντων) από την ατομική εταιρία με την επωνυμία «ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ», με Α.Φ.Μ.: 145957670/Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 148689704000 και έδρα την  Θεσσαλονίκη, οδός Αδριανουπόλεως 6, Τ.Κ.: 55133, τηλ.: 2310-277.849, e-mail:  arzoglou@arzoglou.com (εφεξής καλούμενη η «Εταιρία»). 

Πωλητής είναι η κατά τα ανωτέρω εταιρία. 

Πελάτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο επισκέφθηκε, έκανε χρήση των  υπηρεσιών ή προμηθεύθηκε προϊόντα από το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Ώρες επικοινωνίας και λειτουργίας της Εταιρίας, κατά τις οποίες αυτή είναι διαθέσιμη προς  οποιαδήποτε συνδιαλλαγή, τηλεφωνικά, διά ζώσης ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία με  τους πελάτες ορίζονται οι εξής: Δευτέρα 10:00-15:00, Τρίτη 10:00-14:00 και 17:30-21:00,  Τετάρτη 10:00-15:00, Πέμπτη και Παρασκευή 10:00-14:00 και 17:30-21:00, Σάββατο 10:00- 

15:00, εκτός αργιών. 

Οι Όροι Πώλησης διέπουν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αμφότερων  των συμβαλλομένων μερών, Πωλητή και Πελάτη, την τιμολόγηση των προϊόντων, τη  διαδικασία πληρωμής, την παράδοση, την εγγύηση ποιότητας, την επιστροφή και  ανταλλαγή των προϊόντων, την ευθύνη του πωλητή. 

Η Εταιρία διά της παρούσας ιστοσελίδας της www.arzoglou.com και της ιστοσελίδας του  ηλεκτρονικού της καταστήματος www.arzoglou.com/eshop, η οποία αποτελεί και τον  βασικό δίαυλο επικοινωνίας μαζί μας σχετικά με τα παρεχόμενα προϊόντα, σας παρέχει  ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ίδια, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της και  διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της (ενδεικτικά,  επίπλων, ειδών φωτισμού, ειδών διακόσμησης, υφασμάτων) στο κοινό, τα οποία  προμηθεύεται από τρίτες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Το διαδικτυακό κατάστημα τελεί  υπό την διαχείριση της Εταιρίας, η οποία δεσμεύεται να λειτουργεί αυτό νόμιμα, υπό τους  ισχύοντες κανόνες. 

Παρακαλούμε, διαβάστε με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (μεταξύ αυτών  και την Πολιτική Απορρήτου) πριν περιηγηθείτε στο κατάστημά μας και πραγματοποιήσετε  οποιαδήποτε συναλλαγή. Η εγγραφή, χρήση, επίσκεψη, περιήγηση και εν γένει πρόσβαση  στο κατάστημά μας, συνεπάγεται την ρητή, αναντίρρητη και ανεπιφύλακτη γνώση,  αποδοχή και συγκατάθεσή σας προς αυτούς και την συναίνεσή σας στο να δεσμευτείτε από  αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση και  συναλλαγή με το κατάστημά μας. 

 1. ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρείστε χρήστης του καταστήματός μας, ακόμη και εάν δεν πραγματοποιήσετε εγγραφή  σε αυτό. 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας εκ μέρους τρίτου προσώπου,  θεωρείται ότι νομιμοποιείστε να δηλώσετε την ρητή κατά τα ανωτέρω συγκατάθεση του  προσώπου αυτού στους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση  αναλαμβάνετε την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από εσφαλμένη ή  μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση στο κατάστημά μας.

Η αποδοχή των όρων χρήσης και προϋποθέσεων συνεπάγεται ότι δηλώνετε υπευθύνως και  εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και σε κάθε περίπτωση έχετε την απαιτούμενη εκ του  νόμου δικαιοπρακτική ικανότητα και ικανότητα δικαίου ή είστε νομίμως εξουσιοδοτημένοι  αντιπρόσωποι φυσικών ή νομικών προσώπων. 

 1. Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ 

3.1. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά βούληση τα προβαλλόμενα και  διατιθέμενα στο διαδικτυακό της κατάστημα προϊόντα, να τροποποιεί, ανανεώνει ή και να  αποσύρει αυτά, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την  τιμολογιακή της πολιτική, συμπεριλαμβανομένων προσφορών και εκπτώσεων, τις οποίες  ομοίως ελεύθερα ορίζει, τροποποιεί ή και αποσύρει, οποτεδήποτε και χωρίς  προειδοποίηση, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, σχετικά με την  ολοκλήρωση της συναλλαγής του, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το εμφαινόμενο  κατά την πραγματοποίησή της ποσό. 

3.1.1. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΣ 

Η αποστολή της παραγγελίας σας από το διαδικτυακό μας κατάστημα προϋποθέτει την  συμπλήρωση της σχετικής φόρμας παραγγελίας, με όλα τα προαπαιτούμενα για την έγκυρη  σύναψη της σύμβασης και την ελεύθερη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της  σύμβασης, των παρόντων όρων χρήσης και προϋποθέσεων και της Πολιτικής Απορρήτου, η  οποία εξωτερικεύεται κατ’ επιλογήν του χρήστη με την επιλογή «Συμφωνώ με τους όρους  χρήσης και προϋποθέσεις της συναλλαγής, καθώς και με την Πολιτική Απορρήτου», η  οποία παρέχεται πριν την ολοκλήρωση υποβολής της φόρμας παραγγελίας. 

Όλες οι παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες και δεδομένα κατά την πραγματοποίηση της  συναλλαγής, των οποίων την ακρίβεια και νομιμότητα εγγυάστε και περιέρχονται σε γνώση  της Εταιρίας μας κατά δήλωσή σας, υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας μας  και στην απολύτως αναγκαία συλλογή και επεξεργασία σύμφωνα με τις ανάγκες της  συναλλαγής και τους ορισμούς του νόμου, κατόπιν ρητής δικής σας συγκατάθεσης, την  οποία ενεργά παρέχετε κατά τα ανωτέρω, αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης και  προϋποθέσεις, τους συμβατικούς όρους πώλησης και την Πολιτική Απορρήτου. 

Κατόπιν πλοήγησής σας στο κατάστημα και ελεύθερης επιλογής των προϊόντων  ενδιαφέροντός σας, τοποθετείτε αυτά στο καλάθι παραγγελίας και κατόπιν ολοκλήρωσης  της επιλογής, ακολουθώντας τα υποδεικνυόμενα βήματα, αποστέλλετε το αίτημα  παραγγελίας σας, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία με τα προσωπικά σας  στοιχεία. Ακολουθεί αυτοματοποιημένο μήνυμα με σύνοψη των στοιχείων της παραγγελίας  σας, το οποίο θα λάβετε και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε  δηλώσει. Το αίτημα παραγγελίας τελεί υπό την αίρεση της διαθεσιμότητας των προϊόντων,  ο έλεγχος για την οποία πραγματοποιείται αφού υποβάλετε το αίτημά σας. Έως την  ολοκλήρωση του ελέγχου, η Εταιρία δεν έχει ακόμη αποδεχθεί το αίτημά σας και το  αυτοματοποιημένο μήνυμα σύνοψης της παραγγελίας σας δεν συνεπάγεται επεξεργασία  αυτής. 

Η πώληση των εκτιθέμενων προϊόντων μπορεί να καταστεί, εν όλω ή εν μέρει, αδύνατη,  χωρίς ευθύνη της Εταιρίας μας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λόγω περιορισμών στην  παραγωγή από τους προμηθευτές μας, ή διακοπή αυτής, περιορισμών στην εισαγωγή  εμπορευμάτων ή κρατικών μέτρων. Η Εταιρία μας θα σας ενημερώσει το συντομότερο  δυνατό για την διαθεσιμότητα των προϊόντων, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3.1.2. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΣ

Μετά την αποστολή της παραγγελίας σας, λαμβάνετε άμεσα έως και την επομένη  εργάσιμη, επιβεβαιωτικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, σχετικά  με την λήψη, επεξεργασία, εκτέλεση και μεταφορά της παραγγελίας σας, καθώς και για την  πληρωμή, επιστροφή και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα άπτεται αυτής. Αμφότερα τα  συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν ότι η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε χορηγήσει, καλύπτει τις συμβατικές  υποχρεώσεις έγγραφης ενημέρωσης, κατά τους ορισμούς του νόμου. 

Το νόμιμο παραστατικό συμπεριλαμβάνεται στην παραγγελία σας με την παραλαβή των  προϊόντων. Η Εταιρία μας δεσμεύεται για την κατά το δυνατόν αμεσότερη εκτέλεση και  παράδοση της παραγγελίας σας και σας ενημερώνει εκ των προτέρων ότι ενδέχεται να  υπάρξουν καθυστερήσεις σε αυτήν χωρίς δική της υπαιτιότητα, απαλλασσόμενη από κάθε  ευθύνη λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση, παράδοση και ολοκλήρωση της παραγγελίας,  οφειλόμενη σε αδυναμία επικοινωνίας μαζί σας σε οποιονδήποτε από τους  υποδεικνυόμενους κατά τα ανωτέρω τρόπους επικοινωνίας (κλήση στο υποδεικνυόμενο  από εσάς κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην  υποδεικνυόμενη από εσάς διεύθυνση αλληλογραφίας). 

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με την παραγγελία σας,  παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310.277-849 ή στη  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου arzoglou@arzoglou.com, εντός των  προαναφερόμενων ωρών και ημερών λειτουργίας, εκτός επισήμων αργιών. 

3.2. ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ 

Τα διατιθέμενα στο κατάστημά μας προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για λιανική  πώληση και αγορά προς προσωπική χρήση, αποκλειόμενης της δυνατότητας μεταπώλησής  τους, η οποία γεννά ευθύνη προς αποζημίωση και κάθε άλλη έννομη συνέπεια. 

Η Εταιρία μας δεσμεύεται να διασφαλίζει κατά το δυνατόν την πληρότητα και εγκυρότητα  των παρεχόμενων στην ιστοσελίδα του καταστήματος πληροφοριών σχετικά με τα  διαθέσιμα προϊόντα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία  δεν μπορούν να προβλεφθούν ή προκύπτουν από παραδρομή ή οφείλονται σε παράγοντες  εκτός της σφαίρας ελέγχου της Εταιρίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Εταιρία ουδεμία  ευθύνη φέρει για γεγονότα ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, αδυναμία σύνδεσης ή 

κάλυψης ή υπερφόρτωσης του δικτύου, αδυναμία αποστολής ή λήψης μηνυμάτων λόγω  έλλειψης αποθηκευτικού χώρου. 

Η Εταιρία, ενεργώντας καλή τη πίστει, δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα στα  στοιχεία και τις φωτογραφίες των προϊόντων και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή  να ανανεώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη  ειδοποίηση. Επιφυλάσσεται, δε, λόγω της παρουσίασης των προϊόντων στην σελίδα της και  των πολλαπλών όψεων προβολής τους, για οποιαδήποτε ελαφρά διαφοροποίηση σε  χαρακτηριστικά όπως χρώματα, υφάσματα, υφές ή διαστάσεις, σε σχέση με το πωλούμενο  προϊόν ή, σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφοροποίηση οφειλόμενη στα τεχνικά  χαρακτηριστικά του εξοπλισμού ή των συσκευών πλοήγησης του πελάτη στην ιστοσελίδα. 

3.3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Πριν την αποστολή της παραγγελίας σας, δηλώνετε ρητά ότι αποδέχεστε την τιμολογιακή  πολιτική της Εταιρίας μας και τις τιμές των προϊόντων, όπως αυτές εκάστοτε  διαμορφώνονται, και ειδικότερα την επιβάρυνση της τιμής με τον αναλογούντα Φ.Π.Α..

Οι τιμές των προϊόντων εκφράζονται σε ευρώ. Εάν η κάρτα ή ο τραπεζικός λογαριασμός του  πελάτη δεν τηρείται σε ευρώ, αλλά σε άλλο νόμισμα, θα χρεωθεί βάσει της τρέχουσας  ισοτιμίας. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση. Η χρέωση του  πελάτη πραγματοποιείται στην τιμή που εμφανίζεται κατά το χρόνο υποβολής της  παραγγελίας και οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτήν δεν επηρεάζει την τελική χρέωση, ακόμα  και εάν πραγματοποιηθεί πριν την παράδοση της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, η  τελική χρέωση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση του  αιτήματος παραγγελίας. 

3.3.1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η Εταιρία δέχεται πληρωμές με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική ή  χρεωστική κάρτα visa ή mastercard. 

Ο πελάτης ακολουθεί τις οδηγίες που παρέχονται στο περιβάλλον του καταστήματος και  μεταφέρεται σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της συνεργαζόμενης τράπεζας, η οποία  έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών, όπου και θα του ζητηθούν τα στοιχεία της  κάρτας του. 

Συνίσταται να μη διακόπτεται η ολοκλήρωση της συναλλαγής έως την επιτυχή ολοκλήρωσή  της. Ο πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και επιβεβαίωση  των στοιχείων της κάρτας του και τεκμαίρεται ότι αποτελεί τον νόμιμο κάτοχο αυτής. Η  Εταιρία για λόγους ασφάλειας και προστασίας των συναλλαγών και των προσωπικών  δεδομένων των πελατών της δεν τηρεί οποιοδήποτε στοιχείο των καρτών που  χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές. 

Σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου, η συναλλαγή δεν ολοκληρώνεται. Η Εταιρία  εφαρμόζει ψηφιακά, κρυπτογραφημένα συστήματα διασφάλισης των συναλλαγών, αλλά  σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης  πληροφοριών από κακόβουλους τρίτους. 

Εάν επιλεγεί η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ως μέσο πληρωμής, το τελικό κόστος  του προϊόντος, όπως και τα έξοδα αποστολής, προκαταβάλλονται στον υποδεικνυόμενο  τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας, αποκλειομένης της καταβολής σε δόσεις.  

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού, με οποιονδήποτε από  τους υποδεικνυόμενους τρόπους, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επιβεβαίωση  της παραγγελίας, η παραγγελία ακυρώνεται αζημίως και η σύμβαση πώλησης θεωρείται  μηδέποτε συναφθείσα, με αποστολή ενημερωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου σχετικά με την ακύρωση της παραγγελίας. 

Η Εταιρία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στην Alpha Bank (δικαιούχος: ΑΡΖΟΓΛΟΥ  ΒΙΚΤΩΡΙΑ, αριθμός λογαριασμού: 706 00 2002 018883, IBAN:GR42 0140 7060 7060 0200  2018 883, SWIFT/BIC: CRBAGRAA, υποδεικνυόμενη αιτιολογία: αριθμός και ημερομηνία  παραγγελίας). 

Η πληρωμή του συνολικού κόστους του προϊόντος συνεπάγεται την πλήρη και  ανεπιφύλακτη αποδοχή της παραγγελίας, όπως αποτυπώνεται στην επιβεβαίωση αυτής. Ο  πελάτης επιλέγει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο) που θα εκδοθεί, βάσει και  της σχετικής νομοθεσίας. Τα τιμολόγια περιλαμβάνουν τα επιλεγμένα εμπορεύματα, τις  ποσότητες, την τελική τιμή αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, καθώς και  κάθε άλλη απαιτούμενη κατά τα σύγχρονα λογιστικά πρότυπα, πληροφορία. 

3.3.2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο Πελάτης, ο οποίος επιλέγει την υπηρεσία παράδοσης κατά την στιγμή της παραγγελίας,  αναλαμβάνει να αναφέρει τον ακριβή τόπο παράδοσης των προϊόντων. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να παραλάβει ο ίδιος τα προϊόντα. Σε περίπτωση που ο  αναφερόμενος στην παραγγελία ως παραλήπτης Πελάτης δεν μπορεί να παραλάβει ο ίδιος,  θα πρέπει έγκαιρα να το γνωστοποιήσει στον Πωλητή. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν  μπορεί να παραλάβει ο ίδιος τα προϊόντα και αυτά παραδοθούν στην καθορισμένη  διεύθυνση με βάση τις παρεχόμενες από αυτόν πληροφορίες, ο Πελάτης δεν δικαιούται να  προβάλει αξιώσεις κατά του Πωλητή σχετικά με την παράδοση των προϊόντων σε ένα  ακατάλληλο ή μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Η παράδοση (μεταφορά) προϊόντων εντός των Δήμων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης είναι δωρεάν  και εκτελείται από την Εταιρία, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτελείται από  πρακτορείο/μεταφορική εταιρεία που επιλέγεται ελεύθερα από τον Πελάτη, ο οποίος  αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποστολή τους και τα έξοδά της. 

Σε περίπτωση που στην διεύθυνση παράδοσης που έχει δώσει ο Πελάτης είναι δυσχερής η  πρόσβαση από μέσο μεταφοράς του Πωλητή (π.χ. φορτηγό) ή δεν επιτρέπεται η είσοδος  στα μέσα μεταφοράς του Πωλητή, τότε ο Πελάτης παρακαλείται να το γνωστοποιήσει κατά  την καταχώρηση της παραγγελίας έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Σε  περίπτωση που δεν παρασχεθεί η κατάλληλη ενημέρωση, τότε ο Πωλητής έχει το δικαίωμα  να παραδώσει τα προϊόντα στο κοντινότερο προσβάσιμο από το μέσο μεταφοράς σημείο ή  να ζητήσει επιπλέον χρέωση από τον Πελάτη για την παράδοση των εμπορευμάτων έως το  πεζοδρόμιο της εισόδου. Τα έπιπλα παραδίδονται μόνο στον τόπο όπου μπορεί να φτάσει  το όχημα της Εταιρίας. 

Εντός Θεσσαλονίκης, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει τα έπιπλα μέχρι  τον ακριβή χώρο παράδοσης (π.χ. παράδοση στο διαμέρισμα του πελάτη). Στις περιπτώσεις  κατά τις οποίες, η μεταφορά των προϊόντων σε όροφο κρίνεται αδύνατη από τις σκάλες ή  από τον ανελκυστήρα, τότε η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με επιπλέον κόστος χρέωσης  γερανού, εφόσον ο Πελάτης συναινεί σε αυτό. Εντός Θεσσαλονίκης, σχεδόν όλα τα έπιπλα  παραδίδονται μη συναρμολογημένα σε κουτιά και συναρμολογούνται από τον Πωλητή επί  τόπου. 

Εκτός Θεσσαλονίκης, όλα τα έπιπλα παραδίδονται μη συναρμολογημένα σε κουτιά από  πρακτορείο/μεταφορική εταιρία που έχει επιλέξει ο Πελάτης και σε περιπτώσεις που  απαιτείται συναρμολόγηση τα έπιπλα συνοδεύονται από οδηγίες συναρμολόγησης και  απαραίτητα προς τούτο εξαρτήματα. 

O χρόνος παράδοσης στα προϊόντα κατόπιν παραγγελίας ορίζεται από 90-120 μέρες. Κατά  την παραγγελία των προϊόντων, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την μέθοδο παράδοσης  αυτών, ήτοι να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία παράδοσης που παρέχεται από τον Πωλητή,  ή να τα αναλάβει από το σημείο συλλογής του Πωλητή ή να υποδείξει την επιλεγόμενη από  αυτόν μεταφορική εταιρία. 

Ο Πελάτης μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα δωρεάν από το σημείο συλλογής του Πωλητή το κατάστημα της Εταιρίας στην Θεσσαλονίκη, όταν αυτά είναι διαθέσιμα (οδός  Αδριανουπολεως 6, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 55133). 

Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής ενημερώνει έγκαιρα τον Πελάτη για τον χρόνο παράδοσης.  Τρεις (3) ημέρες πριν από την παράδοση, ο Πωλητής επικοινωνεί με τον Πελάτη για να  συμφωνηθεί η ακριβής ώρα παράδοσης στον ίδιο ή στο πρακτορείο/μεταφορική εταιρεία  που έχει επιλέξει. 

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η παράδοση ενδέχεται να  καθυστερήσει λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων πέραν του ελέγχου του Πωλητή. Στην 

περίπτωση αυτή ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινωνήσει άμεσα με τον  Πελάτη και να συμφωνήσει τους νέους όρους παράδοσης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Πωλητής απαλλάσσεται από την ευθύνη για παραβίαση των  προθεσμιών παράδοσης των προϊόντων, αν τα προϊόντα δεν παραδοθούν ή δεν  παραδοθούν εγκαίρως στον Πελάτη λόγω περιστάσεων που εξαρτώνται από αυτόν. Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παράδοση  των προϊόντων, βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Μόλις το προϊόν είναι  διαθέσιμο προς αποστολή, ο πελάτης ενημερώνεται με έναν από τους υποδεικνυόμενους  τρόπους για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. 

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης από την  επιχείρηση/πρακτορείο μεταφοράς, επιλογής του πελάτη. 

 1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου στη διεύθυνση arzoglou@arzoglou.com ή με σχετική τηλεφωνική εντολή  στην Εταιρία σε εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός 48 ωρών από την λήψη του  αυτοματοποιημένου επιβεβαιωτικού της παραγγελίας e-mail ή το αργότερο, μόλις λάβετε  τηλεφωνική κλήση ή e-mail από την Εταιρία για την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας,  και εφόσον πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, κατά τα ανωτέρω, το ποσό επιστρέφεται στον  πελάτη με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό ή στην χρεωστική/πιστωτική κάρτα,  ανάλογα με τον τρόπο πραγματοποίησης της αρχικής καταβολής. Η επιστροφή του  χρηματικού ποσού αγοράς λαμβάνει χώρα κατόπιν αποστολής του επιβεβαιωτικού  μηνύματος ακύρωσης της παραγγελίας από την Εταιρία. 

Με το δεδομένο ότι τα προϊόντα της Εταιρίας μας διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και η  αξία τους προκαταβάλλεται από εμάς στον προμηθευτή, ακυρώσεις μετά την παραλαβή  του προϊόντος δεν γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές. 

Κατά την περίπτωση επιστροφής προς αντικατάσταση ή διόρθωση για διαπιστωμένες  φθορές ή ελλείψεις, για τις οποίες ευθύνεται η Εταιρία, όπως αναλυτικά θα αναφερθεί  κατωτέρω, η Εταιρία επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς. Το ποσό τυχόν απομείωσης της  αξίας του προϊόντος κατά το χρόνο επιστροφής για λόγους πέραν των διαπιστωμένων υπ’  ευθύνη του πωλητή ελλείψεων, το κόστος συναρμολόγησης, ανέλκυσης, μεταφοράς και  οποιαδήποτε άλλα έξοδα και αμοιβές υπέρ τρίτων καταλογίζονται στον πελάτη και δεν  επιστρέφονται, παρά μόνο η τιμή αγοράς, εφόσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις που  αναφέρονται κατωτέρω. 

Σε κάθε περίπτωση, το επιστρεφόμενο προϊόν οφείλει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με  αυτήν της παραλαβής του, χωρίς ελλείψεις και φθορές, με τις ετικέτες και οποιαδήποτε  άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα συσκευασίας τα οποία συνοδεύουν το προϊόν άθικτα,  ενώ πρέπει να ακολουθείται από οποιοδήποτε έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου του  νόμιμου παραστατικού, συνόδευε αυτό κατά την παράδοση. Η Εταιρία δικαιούται να μην  αποδεχθεί την παραλαβή επιστρεφόμενων προϊόντων, τα οποία φέρουν, πέραν των ήδη  υποδειχθέντων ελαττωμάτων, σημεία περαιτέρω φθοράς, χρήσης, τριβής και γενικώς  δημιουργούν την εντύπωση χρήσης ή δοκιμής. 

Ο πελάτης δηλώνει ρητά και απερίφραστα ότι παραιτείται από το δικαίωμα της  υπαναχώρησης από την σύμβαση για οποιοδήποτε προϊόν κατασκευάσθηκε ή  παραγγέλθηκε ειδικά για τις ανάγκες του ή φέρει ειδικά τεχνικά ή σχεδιαστικά  χαρακτηριστικά, τα οποία ζητήθηκαν από τον ίδιο κατά την παραγγελία.

Σε περίπτωση επιστροφής με πρακτορείο/μεταφορική εταιρία επιλογής του πελάτη, το  βάρος διακινδύνευσης, απώλειας, καταστροφής ή φθοράς του προϊόντος φέρει ο πελάτης μέχρι την παραλαβή του από την Εταιρία. 

 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η επιστροφή του προϊόντος είναι εφικτή αποκλειστικά σε περίπτωση παράδοσης  διαφορετικού από το ζητηθέν, λόγω εμφιλοχωρούντος στην εκτέλεση, τιμολόγηση ή  μεταφορά της παραγγελίας σφάλματος ή φθοράς του προϊόντος, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται από την Εταιρία. Το κόστος μεταφορικών προς επιστροφή του προϊόντος  και παράδοση αυτού κατόπιν αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης επιβαρύνει την Εταιρία εφόσον προκύπτει ευθύνη της. 

Η Εταιρία ελέγχει τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους από τον προμηθευτή και λαμβάνει  κάθε απαραίτητο μέτρο για την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη χωρίς ελαττώματα  και ελλείψεις, ωστόσο είναι πιθανό να παρουσιαστούν τέτοιες κατά ή εξαιτίας της  μεταφοράς του στον πελάτη, όταν αυτή πραγματοποιείται με εταιρικό μέσο. Σε περίπτωση  διαπίστωσης τέτοιου ελαττώματος και μόνο εφόσον η μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί  από την Εταιρία με ίδιο μέσο, το οποίο ελάττωμα δεν θα πρέπει να οφείλεται σε κακή ή  εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση του προϊόντος από τον πελάτη, δικαιούται να αιτηθεί  εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή την αντικατάστασή του από την  Εταιρία, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση  arzoglou@arzoglou.com εντός ωραρίου εργασίας, εφόσον αποδείξει την άνευ ευθύνης του  φθορά, αποστέλλοντας συνημμένο σχετικό και ευκρινές φωτογραφικό ή βιντεοληπτικό  υλικό.Η Εταιρία εξετάζει την υποδεικνυόμενη φθορά ή ελάττωμα και εφόσον συναινέσει  στο ότι ευθύνεται η ίδια, οφείλει να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει, ανάλογα και με τη  διαθεσιμότητα, το προϊόν το συντομότερο δυνατόν από την επιβεβαίωση του αιτήματος  επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης, με άλλο αντίστοιχο. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, το επιστρεφόμενο προϊόν οφείλει να βρίσκεται  στην ίδια κατάσταση με αυτήν της παραλαβής του, χωρίς περαιτέρω ελλείψεις και φθορές,  πέραν των αποδεικνυόμενων κατά τα ανωτέρω, με τις ετικέτες και οποιαδήποτε άλλα  χαρακτηριστικά γνωρίσματα συσκευασίας τα οποία συνοδεύουν το προϊόν άθικτα, ενώ  πρέπει να ακολουθείται από οποιοδήποτε έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου  παραστατικού, συνόδευε αυτό κατά την παράδοση 

Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής από τον πελάτη, θεωρείται ότι παραδόθηκε σε  άριστη κατάσταση και χωρίς ελαττώματα. Ο πελάτης ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται  από το δικαίωμα της υπαναχώρησης ή/και επιστροφής του προϊόντος κατά την περίπτωση  χρήσης αυτού πέραν του σκοπού για τον οποίο προορίζεται, των τεχνικών χαρακτηριστικών  και του τρόπου λειτουργίας του. 

Κατά την περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγω ελαττώματος, η Εταιρία διατηρεί το  δικαίωμα κατά την διακριτική της ευχέρεια και εφόσον το προϊόν έχει επιστραφεί στις  εγκαταστάσεις της, έχει εξετασθεί από αυτήν και έχει επιβεβαιωθεί το ελάττωμα, να το  επιδιορθώσει ή να το αντικαταστήσει, ενημερώνοντας σχετικά εγγράφως τον πελάτη. Σε  περίπτωση αντικατάστασης, ορίζεται ως εύλογο για την παραλαβή του νέου προϊόντος το  χρονικό διάστημα των 90-120 ημερών από την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος,  εκτός περιστάσεων ανωτέρας βίας. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μόνο εφόσον  δεν υφίσταται εξ’ αρχής δυνατότητα επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης, με αποστολή  σχετικής έγγραφης ενημέρωσης και επιβεβαίωση από τον πελάτη και το τίμημα αγοράς  επιστρέφεται στον πελάτη κατά τον ίδιο τρόπο καταβολής του, εντός 14 εργασίμων ημερών  από την λήψη επιβεβαίωσης από τον πελάτη.

Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη καθυστέρηση στην πίστωση του  επιστρεφόμενου ποσού λόγω τεχνικών ή άλλων ζητημάτων της σφαίρας επιρροής της  τράπεζας. 

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η Εταιρία μας, αλλά και οι συνεργαζόμενοι προμηθευτές/κατασκευαστές λαμβάνουν όλα  τα αναγκαία μέτρα και προφυλάξεις ώστε τα προϊόντα που αγοράζετε να ανταποκρίνονται  στο σκοπό χρήσης τους και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για απορίες, συμβουλές ή  διευκρινίσεις, ώστε να απολαύσετε στο έπακρο την ποιότητα τους. 

Λόγω της φύσεως των πωλούμενων προϊόντων και των ευαίσθητων υλικών από τα οποία  κατασκευάζονται, τα οποία είναι επιρρεπή σε φθορά και αλλοιώσεις, η Εταιρία συνιστά την  χρήση τους με την δέουσα προσοχή και σεβασμό στην ποιότητά τους (ενδεικτικά, χρήση  κατάλληλων προϊόντων καθαρισμού και περιποίησης, προσοχή στην εγκατάσταση και  τοποθέτησή τους, προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες) και σε κάθε περίπτωση  είναι πρόθυμη να σας παρέχει συμβουλές για την διατήρησή τους. Σύμφωνα με τη  νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντρέχει η νόμιμη διετής περίοδος εγγύησης από την  παραλαβή των προϊόντων και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ωστόσο η Εταιρία δεν  ευθύνεται για φθορές και αλλοιώσεις προερχόμενες από συνήθη χρήση ή χρήση εκτός του  σκοπού για τον οποίο προορίζονται ή χρήση λανθασμένων ή ακατάλληλων προϊόντων  καθαρισμού και περιποίησης. 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.arzoglou.com, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά,  συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένου, φωτογραφιών, εικόνων,  γραφικών, σχεδίων, αποτυπώσεων, σχεδιασμού, επωνυμιών εταιριών και προϊόντων και  κάθε είδους αρχείων, ανεξαρτήτως του ειδικότερου τρόπου προβολής και απεικόνισής  τους, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή των προμηθευτών και εν γένει  συνεργατών της και προστατεύονται από την κείμενη εγχώρια, ευρωπαϊκή και διεθνή  νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Απαγορεύεται κάθε προσωπική και εμπορική χρήση, οποιουδήποτε είδους, του  περιεχομένου, των ενδείξεων και χαρακτηριστικών των προϊόντων, ακόμη και αν δεν  προστατεύονται πλήρως από την εταιρία και τους προμηθευτές και συνεργάτες της, χωρίς  προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της Εταιρίας. 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του διαδικτυακού καταστήματος υπόκειται σε  τροποποιήσεις και παρέχεται σε εσάς, χωρίς εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες, σχετικά με την  πληρότητα, καταλληλότητα και επάρκεια των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό. Οι  πληροφορίες ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από τρίτα μέρη εν αγνοία και  χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρίας. Η χρήση του καταστήματος πραγματοποιείται με δική  σας ευθύνη. Η πλήρης πρόσβαση σε αυτό, προϋποθέτει την εφαρμογή κατάλληλης  γλώσσας προγραμματισμού στον φυλλομετρητή σας (ο οποίος συνίσταται να φέρει την  τελευταία έκδοση και να είναι σύγχρονος και επικαιροποιημένος), καθώς και την  δυνατότητα χρήσης cookies. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και του  καταστήματος εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη, ο οποίος αναλαμβάνει και  την ευθύνη για τη χρήση αυτής, χωρίς το περιεχόμενο αυτό να μπορεί να θεωρηθεί σε  καμία περίπτωση ως παροχή συμβουλής ή προτροπή προς οιαδήποτε ενέργεια. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των  υπηρεσιών της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση των υπηρεσιών πρέπει να γίνεται 

αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο που δεν επηρεάζει ή παρεμποδίζει τη  χρήση από άλλους, συμβατό με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και μη δυνάμενο να  προκαλέσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, σφάλμα ή τροποποίηση περιεχομένου στον  ιστότοπο και τις υπηρεσίες του. 

Ο πελάτης είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί μέσω  του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και για τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις  των συναλλαγών αυτών. Σε περίπτωση εκούσιας ή ακούσιας παράβασης των υποχρεώσεών  του, όπως ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, αλλά και στην  εφαρμοζόμενη Πολιτική Απορρήτου, ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε  ζημία προκληθεί από την χρήση των υπηρεσιών του καταστήματός μας και την συναλλαγή  με συνεργάτες και προμηθευτές μας, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων και  δικαστικών εξόδων. 

Η Εταιρία ουδεμία εγγύηση παρέχει ότι οι σελίδες, οι λειτουργίες και τα περιεχόμενα του  διαδικτυακού καταστήματος θα παρέχονται αδιαλείπτως, με τεχνική επάρκεια, χωρίς  σφάλματα και με δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης ενδεχόμενων τέτοιων. Η Εταιρία υπό  ουδεμία συνθήκη ευθύνεται, ακόμα και για αμελή της συμπεριφορά, για οποιαδήποτε  ζημία ή καταστροφή (άμεση, έμμεση, ακούσια ή εκούσια), την οποία μπορεί ο χρήστης να  υποστεί εξαιτίας της έκθεσής του σε ενοχλητικό, παραπλανητικό ή κακόβουλο περιεχόμενο  ή της πρόσβασής του ή/και της ακατάλληλης ή εσφαλμένης ή ατελούς χρήσης της  ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Η Εταιρία δεν αποδέχεται το περιεχόμενο  ακατάλληλων ή προσβλητικών σελίδων, οι οποίες μπορεί να περιέχουν ιούς και σε καμία  περίπτωση δεν συνδέεται με τους διαχειριστές της. Η πρόσβασή σας σε τέτοιου είδους  σελίδες συνεπάγεται την πλήρης ανάληψη της σχετικής ευθύνης από εσάς. 

 1. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των  συμβαλλομένων μερών και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το ισχύον  ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την εκτέλεση των  παρεχόμενων υπηρεσιών ρυθμίζεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα  Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

Επιπρόσθετα, ο πελάτης-καταναλωτής μπορεί να στραφεί προς εξωδικαστική επίλυση της  διαφοράς στους αρμόδιους φορείς, όπως η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή  (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181, Αθήνα, e mail: 1520@efpolis.gr) ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 14, Τ.Κ.  11471, Αθήνα), ενώ, δυνάμει της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό  δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 70330/2015 και ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής  επίλυσης καταναλωτικών διαφορών διά της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών  στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο πελάτης ενεργεί υπό την ιδιότητα του  καταναλωτή ως φυσικό πρόσωπο, εκτός επαγγελματικής ιδιότητας, κατοικοεδρεύοντας  στην Ε.Ε. και αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά μέσω του ηλεκτρονικού μας  καταστήματος, μπορεί να στραφεί στην διαδικασία της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL,  

ακολουθώντας την υποδεικνυόμενη διαδικασία. Το σχετικό εξουσιοδοτημένο Γραφείο  (Εθνικό Σημείο Επαφής) για την Ελλάδα βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ.  11471, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: 2106460284, 2106460784, e-mail: info@eccgreece.gr. Ο  πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο για να λάβει ολοκληρωμένη καθοδήγηση  σχετικά με την υποβολή και την επεξεργασία του παραπόνου του. 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο πελάτης αναγνωρίζει, συμφωνεί και συνομολογεί ότι οι παρόντες Όροι,  συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική  συμφωνία σχετικά με την χρήση και την συμμετοχή στην διαδικασία αγοράς μέσω του  ηλεκτρονικού καταστήματος και υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης πρότασης,  επικοινωνίας και συμφωνίας. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος εκ των παρόντων κριθεί ανίσχυρος ή μη  εφαρμόσιμος, οι λοιποί όροι δεν επηρεάζονται και παραμένουν σε ισχύ. 

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παραβίαση των όρων, οφειλόμενη σε περιστατικά ανωτέρας  βίας, καθώς και σε οποιαδήποτε καθυστέρηση απορρέει από συνθήκες εκτός του πεδίου  ελέγχου αυτής, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές,  καταστροφές, απεργίες, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, πολέμους, τρομοκρατικές  επιθέσεις, επιδημίες/πανδημίες και επιβαλλόμενα εξ αυτών περιοριστικά μέτρα και  γενικότερα σε οποιαδήποτε περίσταση δεν επιτρέπει την ομαλή εκτέλεση των όρων αυτών.  Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς εκπλήρωση των  συμβατικών της υποχρεώσεων εντός ευλόγου χρόνου. 

 1. ΠΑΡΑΠΟΝΑ 

Μπορείτε να απευθύνεστε στον τηλεφωνικό αριθμό 2310-277.849 ή στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου arzoglou@arzoglou.com, στις ανωτέρω εργάσιμες ημέρες και  ώρες, προς υποβολή οποιουδήποτε παραπόνου σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες  του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ 

Ο πελάτης υπόκειται στους ισχύοντες κατά την υποβολή της παραγγελίας του όρους, εκτός  αν οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους αυτούς υπαγορευθεί από το νόμο και μπορεί να  λειτουργήσει αναδρομικά. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να αναθεωρεί τους παρόντες  όρους σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση στο περιεχόμενο αυτών.  Ταυτόχρονα, μπορεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να αναθεωρεί το περιεχόμενο  αυτών των όρων, τροποποιώντας το παρόν κείμενο, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε  τροποποιήσεις με αλλαγή της ημερομηνίας τελευταίας τροποποίησης στο τέλος του  παρόντος κειμένου. Ο πελάτης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους όρους χρήσης για  ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας καταστήματος  συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων, όπως έχουν εκάστοτε τροποποιηθεί. Ο  πελάτης δεν μπορεί να τροποποιήσει τους όρους, εκτός αν έχει σχετικώς συμφωνηθεί  εγγράφως με την Εταιρία. 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Όλες οι πληρωμές με χρήση κάρτας πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος  ηλεκτρονικών πληρωμών της Alpha Bank “Alpha e-Commerce” με τη χρήση σχετικού  πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης (SSL 128-bit encryption), κατά τις σύγχρονες διεθνείς  υπηρεσίες ασφαλείας. 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησής σας και  να μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Η παρούσα πολιτική σας παρέχει  σαφή και εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον  σκοπό χρήσης αυτών. 

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται  στον περιηγητή (browser) του Χρήστη κατά την επίσκεψή του σε έναν ιστότοπο και μπορεί 

να περιέχουν στοιχεία όπως τις σελίδες επίσκεψης του χρήστη, ημερομηνία και ώρα της  επίσκεψης, καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Σε  καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες  θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου,  ούτε η χρήση τους συνεπάγεται πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας. 

Με την χρήση αυτή, η ιστοσελίδα είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για  την περιήγηση του Χρήστη, καθώς και να διαβάσει αυτές ώστε να παρέχει στον Χρήστη μια  ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης. 

Επιπλέον, τα cookies συμβάλλουν στην παρακολούθηση της απόδοσης και της  επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό  της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας. 

Χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, την παροχή  εξατομικευμένων ιστοσελίδων και την προσαρμογή διαφημιστικού ή άλλου περιεχομένου,  ώστε να αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies  μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καταρτίσουμε ανώνυμες, αθροιστικές  στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την  ιστοσελίδα μας και να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό της. 

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να  απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Ωστόσο,  σας ενημερώνουμε ότι ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης  cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη αυτών, ενδέχεται να μην είναι τελικώς διαθέσιμες. 

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται οι κάτωθι κατηγορίες cookies: 

Αναγκαία cookies: Είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του δικτυακού μας  τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του,  όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς, ενώ χωρίς αυτά, δεν  μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Δεν  αναγνωρίζουν σε καμία περίπτωση την ατομική σας ταυτότητα. 

Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων): Επιτρέπουν την απομνημόνευση επιλογών του  χρήστη όπως το όνομα χρήστη, την γλώσσα ή την περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες  και προσωποποιημένες υπηρεσίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή  υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων  κοινωνικής δικτύωσης. Οι συλλεγόμενες από αυτά πληροφορίες μπορεί να γίνουν  ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής  σε άλλους ιστότοπους. Η μη αποδοχή αυτών των cookies, μπορεί να επηρεάσει την  απόδοση και την λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου και να περιορίσει την πρόσβασή  σας σε περιεχόμενο του. 

Cookies επιδόσεων (Στατιστικά): Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι  επισκέπτες χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό μας τόπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες  επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες, καθώς  και συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, μη δυνάμενες να ταυτοποιήσουν τον  επισκέπτη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας  ιστοσελίδας. 

Cookies εμπορικής προώθησης: Χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που  ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και για την αποστολή  στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την  μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Επίσης, προκειμένου να 

θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε τα  αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ και να μπορούμε να επιβραβεύσουμε  εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς. 

Αταξινόμητα cookies: Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο  ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies. 

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το επιθυμείτε, τη συγκατάθεσή  σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να  ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22/3/2022

info@atwa.gr