"Συνθέσεις","krevatia"=>"Κρεβάτια","trapezaries"=>"Τραπεζαρίες","kanapedes"=>"Καναπέδες","mpoufedes"=>"Μπουφέδες","fwtistika"=>"Φωτιστικά","hotel"=>"Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός","media"=>"Media"); $show_category_r=array ("syntheseis"=>$syn8eseis_txt,"krevatia"=>$krebatia_txt,"trapezaries"=>$trapezaries_txt,"kanapedes"=>$kanapedes_txt,"mpoufedes"=>$mpoufedes_txt,"fwtistika"=>$fwtistika_txt,"hotel"=>$hotel_txt,"media"=>$Media_txt); if (isset($_GET["show"])){ $category_folder=$_GET["show"]; $cat_name=$show_category_r[$category_folder]; } ?> $path, 'name' => end($subdirectories), 'kind' => 'directory', 'content' => scan_directory_recursively($path, $filter)); }elseif(is_file($path)) { $extension = end(explode('.',end($subdirectories))); if($filter === FALSE || $filter == $extension) { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($path); $directory_tree[] = array( 'path' => $path, 'name' => end($subdirectories), 'extension' => $extension, 'size' => filesize($path), 'kind' => 'file', 'width' => $width, 'height' => $height); } } } } } // closedir($directory_list); return $directory_tree; }else{ return FALSE; } } $r = scan_directory_recursively('epipla/'.$category_folder.'/megales/'); ?>